Dysplazie

Tyto stránky by měli sloužit především chovatelům při hodnocení chovatelských úspěchů i neúspěchů. Mohou zde být uvedeny nepřesné nebo chybné údaje, protože všechny tabulky jsou vytvořeny pouze za pomoci informací zjištěných z výstav a zpravodajů. Najdete-li chybu, nebo můžete-li doplnit chybějící údaje, prosím zašlete na EMAIL.

Přehled pro plemeno Nova Scotia Duck Tolling Retriever

Přehled pro plemeno Flat Coated Retriever

Přehled pro plemeno Golden Retriever

Přehled pro plemeno Labrador Retriever:

Přehled: celkem 1645 snímků zařazených v tomto přehledu

Zkratky:
RK - vyhodnoceno v Retriever Klubu panem Nechvátalem
SRK - vyhodnoceno v Retriever Klubu panem Snášelem
KCHLS - vyhodnoceno v Klubu loveckých slídičů panem Šebkem

importovaní psi:

 1. Partridge Wiggins 24
 2. Might Be a show Dog of Tintangel Winds 97
 3. Quanto Wander 171, v chovu již aktivně nepůsobí
 4. Woolmans Christopher 133, v chovu již aktivně nepůsobí
 5. Charway Checkmate 20, v chovu již aktivně nepůsobí
 6. Amberside Another Rumpus 77
 7. Rocheby Smokescreen 32

psi velmi aktivní v chovu:

 1. Cedrik Draco Minor 69
 2. Cyrus Draco Minor 12
 3. Ali z Vlčích luk 68
 4. Woody Black of Golden Erinor 26
 5. Clark od Himalájského cedru 18
 6. Artur od Himalájského cedru 29
 7. Chasqui Bohemia Bras 8
 8. Chataway Bohemia Bras 2
 9. Kvanto ze Zámek 29
 10. Fron ze Zámek 17

psi aktivní v chovu:

 1. Aron Beskydský čert 8
 2. Ax ze Zásmuk 6
 3. Art ze Zásmuk 3
 4. Alan od Rybníka Topiče 1
 5. Ben Lví Dvůr 4
 6. Alf od Spikalských lip 4
 7. Dyk od Spikalských lip 3
 8. Adar z Dalejského háje 1
 9. Car z Vlčí stráně 16
 10. Erik od Roudenského rybníka 1
 11. Endy od Sv.Prokopa 2
 12. Dar Rubesa 2
 13. Car od Talmberského potoka 7
 14. Falco ze Selce 3
 15. Igor z Dubské lhoty 17
 16. Don z Radíkovských šansí 7
 17. Derni z Dalejského háje 1
 18. Charlie Bri-Col 11
 19. Wander Willi of Golden Erinor 2
 20. Yacoub Golden Erinor 4
 21. Unique Erinor 20
 22. Andy Ladbro 1
 23. Dasty ze Smolinky 1
 24. Prync z Veverova 1
 25. Sidney Boy of Golden Erinor 15
 26. Gero ze Zámek 3
 27. Perry Bri-Col Black and White 3
 28. Athos Pyrhos of Prag 2
 29. Jerry od Kletecké hráze 1
 

psi kryjící na vyjímku:

 1. Falco Bri-Col 3

psi, kteří již  v chovu nepůsobí:

 1. Dak 4  import
 2. Tullin Eri 3 import
 3. Blesk z Vlčí stepi 7
 4. Dyk z Oudolnice 31 
 5. Andy ze Zámek 17
 6. Cyr od Sv. Prokopa 4
 7. Blesk Modračka 8
 8. Markýz Erinor 9
 9. Marcus Erinor 10
 10. Mark Erinor 1
 11. Jasmín Erinor 70  opustil nás do psího ráje na konci léta 2000
 12. Sable Prince of Golden Erinor 44
 13. Normen ze Zámek 25
 14. Cyril z Růžového keře 52
 15. Argo Bri-Col 21
 16. Echo Erinor 23

archiv: celkem 212 snímků

 1. Brix od Klučna 14
 2. Aran z Padělského mlýna 8
 3. Alan od Roudenského rybníka 7
 4. Aron pod Slonovým vrchem 1
 5. Jack z Veverova 14
 6. Cvik z Veverova 1
 7. Car z Veverova 7
 8. Cyr z vysokého toku 9
 9. Dagur z vysokého toku 1
 10. Akim ze Smolinky 1
 11. Shamrock Acress Sazava 1  import
 12. Cipro z Budovce 1
 13. Kerin z Budovce 1
 14. Jago Jitřní lov 2
 15. Javor Jitřní lov 13
 16. Alan Nová luka 1
 17. Alan od Lesní Bystřina 1
 18. Adar z Jivat 5
 19. Adar z Hazdenu 2
 20. Brit z Hazdenu 4
 21. Adar z Dalejského háje 1
 22. Agar od Pustého močálu 35
 23. Brian Erinor 58
 24. Cornel Clo 26 upustil nás do psího ráje

 

zahraniční krytí:

 1. Cesark de Geguis 2
 2. Half de passe L Eider 8
 3. Cambremer Royal Musician 11
 4. Justus v. Ohrfeld 2
 5. Paducah Indiana Jones 7 
 6. Karusellin Fanfar 6
 7. Blondella Bony Lad 29
 8. Loresho Twinjet 2
 9. Minimaxin Quite a Hero 7
 10. Ladylands Boy 7
 11. Thurbajens Minstrel 4
 12. Wesko Able Seaman 2
 13. Gaylord v- Larchenbruch 7
 14. Blazon 1
 15. Dry-Creek DenMark 2
 16. Belle Armani of Music Forest 1
 17. Philstown Artaban 8
 18. Veyatie Rock´n Roll 1
 19. Hargitaváraljai King 1
 20. Oakhouse Orpheus at Lyndhurst 2
 21. DKK importů ostatních 2

 


©2000, Dagmar, webdesign TK SYSTEMS